Infobeaz

Kalifikazio fiskaleko txosten teknikoak I+G+B proiektuetarako, 2020

Otsilaren 15eko 14:00ak arte zabalik egongo da epea Beazi I+G+Bren ondoriozko zerga-kenkarietarako kalifikazio-txosten teknikoak eskatzeko. Txosten horiek 2020an gauzatutako jarduerei aplikatuko zaizkie. Izapideak gure webgunearen bidez egin beharko dira.

 I+G+ B jardueren kalifikazioari buruzko txosten bat ebaluatu eta emango dugu eta horrek bidea emango du Sozietateen gaineko Zergan kenkariak lortzeko.

Beazko fiskalitate taldea zuen esanetara dago sortzen zaizuen edozein zalantza argitzeko.

 

Beaz

DOAKOA
IKUSTEA