Infobeaz

Bizkaia Aurrera! – %60ko kenkaria Sozietateen gaineko Zergan

Bizkaiko Foru Aldundiak % 60ko aparteko kenkaria aplikatuko du 2019ko ekitaldiari dagokion sozietateen gaineko zergan. Neurri honen helburua jarduera ekonomikoa bultzatzea da, bereziki pandemiak eragin handia izan duten sektoreena.

Sozietateen gaineko Zergaren zergadun guztiek jaso ahal izango dute, ondare-sozietateek eta talde fiskalek izan ezik.

Horretarako, egiaztatu beharko dute 2020ko lehen seihilekoan gutxienez aurreko urteko aldi berean baino % 25 eragiketa-bolumen txikiagoa dutela; eta 2019an kontabilitate-emaitza positiboa izan zela, eta 2020ko lehen seihilekoan, gutxienez, 2019ko lehen seihilekoan baino % 50 txikiagoa.

Halaber, 2020ko eta 2021eko ekitaldietan, ez dute mozkinik edo erreserbarik banatuko, eta ez dute funts propioen murrizketarik adostuko, bazkideei ondasunak edo eskubideak emanez.

Halaber, dekretuaren arabera, kenkariaren zenbatekoa enplegua sortzera, 2020ko galerak konpentsatzera, aktibo ez-korronte berrietan inbertitzera, I+G proiektuak abian jartzera edo beste enpresa batzuenak finantzatzera bideratu beharko da, besteak beste, 64 bis artikuluaren bidez.

Ezohiko kenkari hori ez da Bizkaiko Foru Aldundiak Covid19-k eragindako krisiaren ondorioak arintzeko hartutako zerga-neurri bakarra. Ogasun eta Finantza Sailak horiei guztiei buruzko informazioa ematen du.

Beaz

DOAKOA
IKUSTEA